Webflow

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang med Webflow. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Om Webflow

Webflow er et produkt som lar deg designe og publisere responsive nettsider. I Webflow bruker du en visuell "nettsidebygger", også genererer Webflow automatisk HTML, CSS og JavaScript.

Funksjonalitet i Webflow er:

  • Visuell nettsidebygger
  • Innebygd CMS
  • Innebygd ehandelsløsning
  • Bibliotek av maler på forskjellige typer nettsider
  • Enkelt å integrere med resten av din kundedatainfrastruktur

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Webflow for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Bruksscenarioer

Webflow er et verktøy hvor du kan bygge alt fra enkle landingssider til komplekse webapplikasjoner. Bruksscenarioene er derfor meget varierte.

Eksempler på bruksscenarioer

  • Skap nye kontantstrømmer ved å bygge en nettside med en egen innlogging for premium-innhold, administrert med Memberstack som medlemshåndteringsløsning
  • Lag en blogg og track hvilket innhold som engasjerer brukerne og ikke. Lag et fast nyhetsbrev med de mest engasjerende bloggene den siste måneden
  • Optimaliser kundetrakten ved å koble Webflow som en kilde til kundedataplattformen din, og lag sanntids kohort- og retentionanalyser

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Webflow for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Gevinster

Den største gevinsten med å ta i bruk Webflow er at du har et verktøy med stor grad av fleksibilitet, samtidig som du unngår å skrive egen skreddersømskode som er dyr å forvalte. Siden Webflow på en enkel måte lar seg integrere med resten av din kundedatainfrastruktur er det det perfekte verktøyet for å skape de gode brukeropplevelsene, samtidig som du ivaretar behovet for enkel innsamling og strukturering av kundedata.

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Webflow for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!