Planer for alle faser

Drøm stort. Start smått. Handle nå.

Sammenligning av planer

Drøm stort. Start smått. Handle nå.

Oppstart

Bedrift

< 20 ansatte
> 100 ansatte

Samhandling

Direkte dialog i Slack
Oppgavehåndtering i Notion
Sprintmøter
Bi-ukentlig
Etter avtale

Vekstinfrastruktur

Hendelsessporingsplan
Datamapping og -strukturering
Etablering av vekstinfrastruktur
6 - 9 mnd
Etter avtale
Kontinuerlig videreutvikling av vekstinfrastruktur

Analyse og innsikt

Oppsett av tilpassede kohorter
Oppsett av tilpassede rapporter og analyser
Oppsett av dashbord (AARRR)
Videreutvikling og kontinuerlig forbedring av analyser

Veksteksperimentering

Dedikert vekstteam og -ledelse
Metodikk for systematisk gjennomføring av veksteksperimenter

Operasjonalisering og skalering

Automatisering og optimalisering av prosesser
Monitorering av dataflyt
Etablerte varslingsrutiner
Avtalt tjenestenivå
Brukerstøtte og support