Skap forutsigbar og vedvarende vekst med Vekstledelse

Vekstledelse er en systematisk metode for ledelse gjennom alle faser av vekst; fra idé til fullt ut skalert vekstprogram.

1

Bygg en infrastruktur rigget for høytempo vekst ved å samle, strukturere og bruke kundedata

Problem

I en verden uten Vekstledelse er det kaos

Produktledelse har i mange tiår hatt smidige arbeidsmetoder, moderne og veletablert infrastruktur, tverrfaglig kompetanse og analyse integrert i sitt arbeid.

Innenfor arbeidet med vekst er verden en helt annen:

Ingen felles forståelse av fokus og prioriteringer
Beslutninger basert på synsing og magefølelse
Ad-hoc idegenerering og ideutvelgelse
Lite innsikt i brukeradferd og faktisk måloppnåelse
Lite tydelige ansvarsforhold og eierskap til vekstmålsettinger og/eller -aktiviteter
Ingen metode for å måle effekt og dokumentere læring

Der produktledelse og forretning møtes, skapes en ny disiplin

De fleste virksomheter har ingen fast systematisk prosess eller metode for å jobbe med vekst.

Produktledelse har for lengst etablert gode systemer og metoder for teknologisk infrastruktur, kompetanse og teamsammensetning, og metoder og rammeverk for å utvikle innovative produkter.

Når vi nå matcher produktledelse med forretning, er resultatet en helt ny måte å jobbe med vekst - vi kaller det Vekstledelse.

Løsning

Vekstledelse - en ny måte å lede alle faser av vekst

Med Vekstledelse får dere en systematisk måte å lede arbeidet med vekst - fra idé til fullt ut integrert vekstprogram

Klare og tydelige mekanismer for prioriteringer
Beslutninger basert på fakta og innsikt
Systematisk metode for idegenerering og ideutvelgelse
Klart ansvar og eierskap for vekst
Klart mandat ovenfor andre enheter i virksomheten
Analyse som en integrert del av arbeidsmetodikk

Alt dere trenger for å komme i gang med Vekstledelse

Fra Norges første og eneste Vekstlaboratorium

Vi gir dere verktøyene for å endre måten dere jobber med vekst og forretningsutvikling. Fra ad-hoc og magefølelsebasert, til en systematisk metode for ledelse gjennom alle faser av vekst; fra idé til fullt ut skalert vekstprogram.

Infrastruktur
Kompetanse
Metoder og rammeverk
Infrastruktur

En infrastruktur rigget for vekst

Få raskere resultater med høytempo eksperimentering, med en solid og skalerbar infrastruktur for innsamling, strukturering og bruk av kundedata

Analyse og Innsikt

Avansert analyse og innsikt for å vokse deres virksomhet

Øk kvaliteten og hastigheten i deres beslutninger med dashbord av analyser og rapporter for alle faser av kundereisen

Veksteksperimenter

Lær fort, feil rimelig - eksperimentér for vekst

Lær fort hva som funker og ikke, med en fast og systematisk metode for å komme opp med idéer, prioritere, gjennomføre eksperimenter og dokumentere læring

Operasjonalisere og Skalere

Skalerbar virksomhet med god datakvalitet og -flyt

Bygg en skalerbar og "waste-free" organisasjon. Automatiser prosesser med integrasjoner og god dataflyt. Monitorer, overvåk og kontinuerlig optimaliser.

Transformer måten dere jobber med vekst

Fra ad-hoc og magefølelsebasert.

Til en systematisk metode for å skape vedvarende vekst.

Vårt oppdrag er å hjelpe dere å vokse deres virksomhet

Vekst er ukomfortabelt.

Men alternativet er så mye verre.

Book møte med en rådgiver og kom i gang med Vekstledelse