Google Tag Manager

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang med Tag Manager. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Om Google Tag Manager

Google Tag Manager er et produkt som lar deg administrere og distribuere markedsføringstagger på nettstedet eller appen din, uten å måtte endre på koden. Google Tag Manager lar deg raskt og enkelt legge til og oppdatere tagger fra ett verktøy, og distribuere dette til andre datakilder.

Google Tag Manager vil være stedet hvor du definerer, etablerer og forvalter hendelser (eventer) på dine nettsider og mobilapper. Her vil du legge inn tagger fra tredjepartsapplikasjoner, definere hendelser, hva som er triggere og hvilke datavariabler som skal samles og videredistribueres.

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Google Tag Manager for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Bruksscenarioer

Google Tag Manager er grunnplattformen for sporing av hendelser på nettsiden og mobilappen din. Bruksscenarioene er derfor tilnærmet uendelige. Eksempler på bruksscenarioer er:

  • Definere alle eventer og triggere på nettsiden din og distribuere det videre i tredjepartsløsninger
  • Sentralisere forvaltningen av implementering av script på nettsiden din (Segment, Mixpanel etc)
  • Definere datavariabler som skal distribueres videre i tredjepartsløsninger

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Google Tag Manager for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Gevinster

Med Google Tag Manager vil du få et verktøy som gjør at du raskt kan implementere nye sporingsscript, uten å måtte involvere utviklere. Samtidig som du får sentralisert forvaltningen av tagger, sporingsscript og hendelser. I tillegg bygger du en infrastruktur som er basert på konfigurasjon og ikke koding.

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Google Tag Manager for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!