Segment

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang med Segment. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Om Segment

Segment er en kundedataplattform (CDP). En kundedataplattform forenkler innsamling og bruk av data fra brukerne gjennom hele brukerreisen. Med Segment kan du samle inn, transformere og distribuere dine førstepartskundedata. Segment forenkler prosessen med å samle inn data og koble til nye verktøy, slik at du kan bruke mer tid på å bruke dataene dine og mindre tid på å samle og strukturere dem.

Du kan berike kundedataene du samler inn ved å koble data fra andre datakilder, definere målgrupper på tvers av datakilder, samt sette opp kundereiser som gjør at du får et konsistent budskap på tvers av alle kanaler.

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Segment for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Bruksscenarioer

Segment er navet i din kundedatainfrastruktur, og verktøyet som får alt til å spille sammen på en sømløs måte. Bruksscenarioene er uutømmelige og begrenser seg kun av din egen kreativitet.

Eksempler er:

 • Lag et "single view of the customer"
 • La personaliserte brukeropplevelser gjennom hele kundereisen
 • Ha et konsistent budskap gjennom hele kundereisen
 • Koordiner budskap i flere kanaler
 • Legg til rette for sanntidsanalyse av hele kundereisen
 • Finn sammenhenger i hendelser fra forskjellige datakilder
 • + mye mer

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Segment for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Gevinster

Gevinstene ved bruk av en kundedataplattform som Segment kan variere stort avhengig av hva som er målet ditt. Alt starter med at du definerer hva som er ditt mål og lage testbare hypoteser basert på det. I hovedsak kan gevinstene som regel knyttes til å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Og å gjøre dette ved hjelp av personaliserte og gode brukeropplevelser.

Eksempler på gevinster er:

 • For et medieselskap: få flere engasjerte lesere av ditt tidsskrift/publikasjon
 • For et teknologiproduktselskap: få flere brukere som elsker å bruke ditt produkt
 • For et selskap som yter fysiske tjenester: optimalisere brukeropplevelsen på tvers av fysiske og digitale kontaktpunkter
 • For en eiendomsmeglerbedrift: få flere bestilte boligsalgsoppdrag
 • For et renovasjonsselskap: øke resirkuleringsgraden blant husholdninger

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Segment for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!