Mixpanel

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang med Mixpanel. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Om Mixpanel

Mixpanel er et verktøy som lar deg analysere hvordan brukere benytter seg av produkt eller tjenesten din. Mixpanel er laget for å kunne analysere brukerdata i sanntid. På den måten identifiseres trender, brukeradferd og viktige hendelser i kundereisen fortløpende.

Mixpanel bruker en analysemodell som er basert på hendelser. En hendelse er et kontaktpunkt i en kundereise. Hvert kontaktpunkt produserer data, som du analyserer ved å lage spesialtilpassede rapporter i Mixpanel:

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Mixpanel for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Bruksscenarioer

Mixpanel er ditt primære verktøy for å få innsikt om brukeradferd gjennom hele din kundereise. Bruksscenarioene er varierte men kan sentreres rundt å få innsikt i brukeradferd knyttet til hendelser i en brukerreise.

Eksempler er:

  • Bygg tilpassede dashbord knyttet til faser i kundereisen
  • Lage kohort- og retention analyser
  • Finne produktet eller tjenesten din sitt "tipping point" / "aha-moment"
  • Analysere hvor godt eller dårlig brukerne dine tar til seg ny funksjonalitet
  • Analysere friksjonen i hele kundereisen, og finne ut hvor folk faller fra

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Mixpanel for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!

Gevinster

Gevinstene ved bruk av et innsikts- og analyseverktøy som Mixpanel kan er helt avhengig av hva som er målet ditt. Start med å definere hva som er ditt mål, lag testbare hypoteser og mål effekt med Mixpanel. I hovedsak kan gevinstene knyttes til å konvertere, engasjere og beholde flere brukere.

Eksempler på gevinster er:

  • For et produktteam: finn ut hvilke funksjoner som brukeren benytter og ikke
  • For et markedsføringsteam: finn ut hvilke betalte kanaler som gir effekt og ikke
  • For toppledelsen: finn hvilken brukeradferd som korrelerer mest med deres produkt sin kjerneverdi
  • For tjenestedesignere: finn ut om faktisk kundereise stemmer overens med apriori kundereise
  • For brukeropplevelse-folkene: finn ut hvilke funksjoner eller hendelser som skaper friksjon og gjør at folk faller fra

Hvordan komme i gang?

Registrer deg gratis og få fri tilgang Playbooks som viser deg hvordan du kommer i gang og bruker Mixpanel for å konvertere, engasjere og beholde flere brukere. Pluss mange andre inspirerende Playbooks!