Hvorfor trenger du en kundedatainfrastruktur?

Hva er en kundedatainfrastruktur?

En riktig implementering er et viktig første skritt mot å få maksimalt ut av din kundedatainfrastruktur. I dette kurset skal vi i løpet av 10 leksjoner gå gjennom en beste praksis implementering og vil dekke tips og triks underveis.

Men først skal vi gi en innføring i kundedatainfrastruktur. Hva er det og hvordan det kan hjelpe deg med å konvertere, engasjere og beholde flere brukere?

Hva er en kundedatainfrastruktur?

En kundedatainfrastruktur er en sammensetning av programvare som du bruker for å samle inn, strukturere og benytte kundedata for å nå et forretningsmål.

Programvaren kan være:

 • Selve brukerflaten mellom din merkevare/produkt og brukeren din (nettside, CMS, ++)
 • Programvare for innlogging og brukerhåndtering
 • Infrastrukturen som samler og sender data (data pipeline, integrasjonsplattform, kundedataplattform)
 • Programvaren som strukturerer og lagrer data (datavarehus, data lake)
 • Destinasjonen for bruk av data (dataanalyse, epostsystem, annonseverktøy, CRM)

En viktig del av kundedatainfrastrukturen er å enkelt kunne lage og forvalte integrasjoner mellom disse systemene.

Du ønsker at dataene dine skal være fri fra de systemene som har skapt den, og flyte fritt mellom applikasjonene i infrastrukturen.

Du ønsker å enkelt ta i bruk nye applikasjoner ettersom virksomheten din vokser og nye behov dukker opp. En viktig del av kundedatastrategien din bør derfor være å unngå innlåsningseffekter.

Tidligere var det slik at du trengte utviklere for å lage integrasjoner. I dag så utvikles systemer med et økosystem- og "no-code"-tankegang fra starten av. Det betyr at applikasjoner kan integreres uten detaljert kodekunnskap, enten direkte eller ved hjelp av standard integrasjonsplattformer.

Teknologilandskapet har eksplodert de siste årene, og det finnes standardapplikasjoner til å dekke behov innenfor de fleste områder:

Kilde ciefmartec.com: https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/

Jobben har derfor gått fra å kode egne løsninger, til å finne riktige standardapplikasjoner. Utviklerne er ikke lengre flaskehalsen for å få tatt i bruk ny teknologi. Dette er et viktig poeng, siden det betyr at du kan ha høyere tempo på å teste nye ideer og hypoteser.

Se eksempler på forskjellige type programvare her.

Hva er målet med å lage en kundedatainfrastruktur?

Målet med å lage en kundedatainfrastruktur varierer fra virksomhet til virksomhet, og er avhengig av hvilken fase man er i som merkevare og produkt.

Målet kan være;

 • å finne product-market fit
 • få deres første betalende kunder
 • skape eller opprettholde vekst
 • øke retention eller redusere frafall
 • eller en kombinasjon av flere

Uavhengig av målet så trenger du innsikt i brukerens adferd gjennom kundereisen, samt tilgjengelige kundedata for å lage gode og personaliserte brukeropplevelser.

Hvert kontaktpunkt med en bruker er en mulighet til å forsterke en positiv opplevelse i møte med din merkevare, produkt eller tjeneste. Men det er også en mulighet til å skuffe brukeren.

Skuffende brukeropplevelser er ofte et resultat av dårlig håndtering av kundedata og utfordringene er som regel:

 • Kundedata er ofte spredd på flere forskjellige kildesystemer (nettsider, apper, CRM, epostsystemer etc)
 • Data er dårlig strukturert
 • Data er lite tilgjengelig grunnet mangelfulle eller dårlig dokumenterte API

Målet med en kundedatainfrastruktur er å samle kundedata fra alle kildesystemer, strukturerer det på en helhetlig måte og tilgjengeliggjør de for å benyttes i ulike destinasjoner, slik at du kan konvertere, engasjere og beholde flere brukere.

Begynn å etablere en kundedatainfrastruktur

Målet med dette dette introkurset er å gi en innføring i hva en kundedatainfrastruktur er og hvordan det kan hjelpe dere å nå deres mål. Med innsikt om faktisk brukeradferd kan dere gå fra antagelser til faktabaserte beslutninger.

I denne leksjonen har vi gitt en introduksjon til temaet kundedatainfrastruktur. I neste leksjon skal vi gå gjennom hva du kan bruke den til.

Ønsker du å komme i gang umiddelbart kan du alltids gi oss en lyd, så kan vi gi litt sparring underveis (helt kostnadsfritt).