Hvordan tar du i bruk en innloggingstjeneste?

Hvordan ta i bruk en innloggingstjeneste

I denne leksjonen skal vi dykke dypere ned i detaljene på hvordan du tar i bruk en innloggingstjeneste.

Innloggingstjeneste som brukeridentifikator

Som vi gikk gjennom i forrige leksjon så må du identifisere brukere for å kunne spore deres adferd gjennom kundereisen. Det må være en identifikator som følger brukeren gjennom hele reisen, samt den må være unik.

Den beste identifikator er bruker-id på innloggede brukere, siden vi der er sikre på at det er den riktige personen siden de har autentifisert seg ved innlogging.

Ved å etablere en innloggingstjeneste på nettsiden din vil du kunne oppnå dette.

Valg av innloggingstjeneste

Hvis du ikke allerede har en innloggingstjeneste må du først velge en løsning hvor du kan administrere og forvalte brukerne dine.

Ved valg av løsning er det viktig at løsning har støtte for følgende:

  • Mulighet til og enkelt implementeres på nettsiden uten koding
  • Mulighet til å opprette forskjellige produktplaner
  • Mulighet til å, for hver bruker, registrere så mye personalia og brukerpreferanser du ønsker
  • Mulighet til å opprette webhooks ved forskjellige hendelser (Registrering, Logg Inn, Medlemskap Oppdatert osv.)

Det finnes flere “ut-av-boksen” generelle medlemshåndteringsløsninger som kan benyttes. De mest populære er Memberstack, Outseta og Memberspace. Det finnes også bransjespesifikke løsninger som er tilpasset den konkrete bransjen sine spesifikke behov.

Uansett, ved valg av løsning er det viktig å vektlegge integrasjonsmulighetene da dette vil være essensielt for å få til brukersporing gjennom hele kundereisen.

Memberstack sin innloggingstjeneste

Hvordan implementerer du en innloggingstjeneste på nettsiden din?

Hvis du benytter et standard produkt som Memberstack så er det en relativt enkel sak å få det implementert med nettsiden din.

Vi har laget en playbook for hvordan du implementerer Memberstack med Webflow her.

Når du har fått satt opp en innloggingstjeneste er neste steg å få sendt informasjon om forskjellige hendelser fra innloggingstjenesten til din kundedatainfrastruktur, slik at du kan benytte dataen i andre destinasjoner.

Vi har laget en playbook som beskriver hvordan du gjør det her.

Hvordan knytter du hendelser til riktig bruker?

Nå har du fått satt opp en innloggingstjeneste og sender hendelses- og kundedata videre til din kundedatainfrastruktur. Siste steg er å få knyttet bruker-id’en fra innloggingstjenesten til hver enkelt av hendelsene i kundereisen slik at du får knyttet de til riktig bruker.

Hvordan du gjør dette vil variere ut ifra om hendelsene er nettbaserte eller sendes server-side fra applikasjoner som CRM, epostsystem eller skjemaløsning. Vi har laget en playbook som beskriver hvordan her. Dette er nok det mest tekniske steget du må gjennom, så konferer gjerne med noen teknisk kyndige.

Nå har du fått satt opp infrastrukturen slik at alle hendelsene gjennom en kundereise knyttes opp mot riktig bruker og sendes videre til dine valgte destinasjoner.

Hvordan du skal bruke dette for å nå dine forretningsmål er temaet for neste leksjon.

Begynn å etablere en kundedatainfrastruktur

Målet med dette dette introkurset er å gi en innføring i hva en kundedatainfrastruktur er og hvordan det kan hjelpe dere å nå deres mål. Med innsikt om faktisk brukeradferd kan dere gå fra antagelser til faktabaserte beslutninger.

I denne leksjonen gikk vi gjennom hvordan du tar i bruk en innloggingstjeneste.

I neste leksjon skal vi gå gjennom hvordan du lager en komplett hendelsessporingsplan.

Ønsker du å komme i gang umiddelbart kan du alltids gi oss en lyd, så skal vi gi deg litt sparring underveis (helt kostnadsfritt).

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.