Hvordan skape nye forretningsmodeller med en innloggingstjeneste?

Integrer Memberstack med Webflow

Hvordan skape nye forretningsmodeller med en innloggingstjeneste?

Med en innloggingstjeneste kan du skape nye forretningsmodeller for din virksomhet. Enten ved å skape produktplaner med forskjellig innhold og funksjoner, og legge de bak en betalbar innlogging. Eller ved å benytte innloggingen som en identifikator for å tilby bedre og mer personaliserte brukeropplevelser gjennom hele kundereisen.

Memberstack er et produkt som gjør det enkelt å opprette innloggingstjenester på nettsiden din. Memberstack integreres sømløst med nettsiden og du kan etablere innloggingstjenester og administrere medlemmer, produktplaner og betaling uten at du trenger å kode.

Med en innloggingstjeneste som Memberstack kan du:

 • Tilby deler av innholdet ditt bak en gratis innlogging - slik at brukere må identifisere seg
 • Tilby deler av innholdet ditt bak en betalbar innlogging - å få betalt for innholdet ditt
 • Differensiere innhold og produktfunksjonalitet til forskjellige produktplaner
 • Bruke det som innloggingstjeneste til din webapp/SaaS-tjeneste
 • Bruke det som innloggingstjeneste for kunde-community

Brukergrensesnittet er intuitivt med god veiledning for hvordan du etablerer en produktplan, oppretter et registreringsskjema og integrerer det med nettsiden din. Produktet fungerer spesielt godt sammen med Webflow.

I denne Playbooken skal vi vise hvordan du kan:

 • Opprette konto og oppsett av Memberstack
 • Koble Memberstack til din Webflow nettside
 • Opprett et registreringsskjema
 • Skjule innhold på nettsiden for de som ikke er medlemmer

Steg 1: Opprette konto og lag din første medlemsplan

Opprett en konto og logg deg inn i Memberstack.

Det første du gjør er å opprette en medlemsplan:

Fyll ut Navn, og om det er en betalbar plan eller ikke. Resten kan du fylle ut seinere. Gratulerer, du har opprettet din første medlemsplan.

Steg 2: Koble Memberstack til din Webflow nettside

Neste steg er å koble medlemsplanen til Webflow-nettsiden din. Velg "Install header code" fra Dashboardet:

Velg "Copy kode":

Og legg det inn i header-tagen i Webflow (inne på "Project settings"):

Scriptet kan også legges inn i Google Tag Manager.

Da er alt klart for å lage et registreringsskjema:

Steg 3: Opprett et registreringsskjema

For å få folk til å kunne registrere bruker må du ha et registreringsskjema. Dette kan du enten lage selv i Webflow, eller benytte en mal. Eller du kan basere deg på Memberstack sin innebygde pop-up.

Vi velger i første omgang å benytte Memberstack sitt innebygde registreringsskjema, og kopierer "Signup link" som ligger på medlemsplanen din:

Velg den knappen eller linkteksten som skal trigge brukerregistreringen i Webflow:

Og legg inn den kopierte linkteksten i URL under "Link settings":

Når brukerne nå trykker på CTA-knappen vil det trigge registrerings-popupen fra Memberstack:

Det som nå gjenstår er å skjule det innholdet du vil at kun skal være tilgjengelig for medlemmer:

Steg 4: Skjul innhold på nettsiden for de som ikke er medlemmer

Inne på "Memberships" i Memberstack velger du "Members". Her legger du inn URLen(e) på det innholdet som skal skjules for ikke-medlemmer, samt hvilken side man skal komme til hvis man går inn på en URL man ikke har tilgang til:

I Webflow kan du også velge å skjule konkrete elementer for de som ikke er innlogget ved å legge inn attributter på elementene. Value "!members" brukes for innhold som skal være synlig for de som ikke er innlogget, mens "members" benyttes for de som er innloggede medlemmer:

Lag to versjoner av elementet, og legg inn "!members" på det ene og "members" på det andre. På den måten vil brukerne bli presentert det riktige elementet avhengig av om de er logget inn eller ikke:

De som er innlogget ser den blå linken, mens de som ikke er innlogget ser den røde.

Ferdig!

I denne Playbooken har vi vist hvordan du på en enkel måte kan opprette en innloggingstjeneste på nettsiden eller i webappen din. På denne måten kan du begynne å utforske nye forretningsmodeller for din virksomhet:

 • Forretningsmodeller basert på differensiert innhold
 • Forretningsmodeller basert på differensiert funksjonalitet
 • Forretningsmodeller basert på å bygge rike brukerprofiler på identifiserte brukere - Personaliserte produkter og brukeropplevelser. Differensiert kanalstrategi basert på rike målgruppeprofiler. Innsikt basert på aggregerte og anonymiserte brukerdata
 • Forretningsmodeller basert på innsikt om faktisk adferd gjennom hele kundereisen - Brukerreiser som er optimalisert for faktisk brukeradferd gjennom kundereisen. Produktutvikling basert på funksjonalitet som faktisk benyttes. Produkter som kombinerer fysiske og digitale kontaktpunkter basert på faktisk brukeradferd
Ved å opprette innloggingstjeneste på din nettside eller webapp vil du få innsikt i faktisk brukeradferd som gir deg mulighet til å utvikle bedre produkter, skape bedre brukeropplevelser og utforske nye forretningsmodeller.
Helt avslutningsvis

Den verdien du kan oppnå ved å lage en innloggingstjeneste i ditt produkt eller tjeneste er stor. Det er et av grunnfundamentene i en datadrevet produkt- og tjenestestrategi. Hvis du står fast eller trenger litt sparring for hvordan det kan settes opp hos dere så book oss inn til en sparringsesjon. 👇 (kostnadsfritt)

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.