Hvordan sette opp automatisk epostsekvenser på kritiske tidspunkter i kundereisen

Vi viser hvordan du setter opp automatiske epostsekvenser i Klaviyo

Se for deg at du kjøper en ny iPhone og kobler den opp for første gang.

Eller tidspunktet bestiller en Uber og ser at det kun er 2 minutter til bilen er på plass og du kan følge med hvor bilen er underveis.

Eller at du bestiller en vare på nett og ser at Porterbuddy gir deg levering dagen etter, og at du kan følge med i sanntid på kartet hvor pakken er. Samtidig som du får oppdateringer på SMS fortløpende før leveranse.

Eller at du bestiller legetime på Kry og legen er klar for konsultasjon 10 minutter etter timebestilling.

Dette er det vi kaller et produkt sin “AHA-opplevelse”. Dette er produkt sin kjerneverdi og det tidspunktet hvor brukeren tenker “AHA, for en fantastisk verdi jeg får av dette produktet!”, og er det tidspunktet vi ønsker at brukeren skal nå så fort som mulig etter kjøp eller registrering.

Det tar tid før en bruker blir en rutinebruker av produktet ditt. I starten prøver de det kanskje av nysgjerrighet eller via en referanse, men har ikke opplevd AHA-opplevelsen nok til at de kommer tilbake. Denne perioden, fra en bruker registrerer seg og til de blir en rutinebruker, er det vi kaller “onboardingfasen” eller “nybrukeropplevelsen”.

I denne fasen er det kritisk å minne brukeren på hvorfor de registrerte seg i utgangspunktet, og hvilken verdi (AHA-opplevelse) de vil oppnå hvis de fortsetter å benytte produktet.

I denne Playbooken skal vi vise hvordan du kan oppnå dette ved å opprette en automatisk epostsekvens som trigges hver gang nye brukere registrerer seg på tjenesten eller produktet ditt.

Målet med epostsekvensen er å:

 • Minne brukerne på hvilken AHA-opplevelse de vil oppnå med produktet
 • Hjelpe brukerne med å oppnå AHA-opplevelsen så fort som mulig
 • Hjelpe brukerne med å oppnå AHA-opplevelsen så ofte som mulig i onboardingsfasen

Men før vi går i gang trenger vi en liten introduksjon til verktøyene vi skal bruke og stegene i prosessen:

Introduksjon til verktøy

Mixpanel

Mixpanel er et verktøy som lar deg analysere hvordan brukere benytter seg av produktet eller tjenesten din. I denne Playbooken benytter vi Mixpanel til å lage den brukerkohorten vi trenger.

Integromat

Integromat er et verktøy som lar deg bygge integrasjoner og automatiske arbeidsflyter mellom produkter uten å kode. Vi vil benytte Integromat til å sende data mellom Mixpanel og Klaviyo.

Klaviyo

Klaviyo er en produkt som lar deg lage automatiserte epostsekvenser. Vi vil benytte Klaviyo til å lage og sende ut epostsekvensene.

Stegene i prosessen er som følger:
 • Steg 0 - Implementer hendelsen “User Signed Up”
 • Steg 1 - Opprett kohorten “Alle registrerte abonnenter” i Mixpanel
 • Steg 2 - Eksporter kohorten til en webhook i Integromat
 • Steg 3 - Opprett en distribusjonsliste i Klaviyo
 • Steg 4 - Synkroniser kohorten fra Mixpanel med distribusjonslisten i Klaviyo
 • Steg 5 - Sett opp epostsekvens i Klaviyo

Steg 0: Implementer hendelsen “User Signed Up”

En forutsetning for å få gjennomført denne Playbooken er at du allerede har implementert hendelsen “User Signed Up” fra din brukerhåndteringsløsning. Her er en Playbook som viser hvordan man kan gjøre det med Memberstack.

Den beste måten å strukturert implementere hendelser på er å lage en komplett hendelsessporingsplan.

Da er vi klare for første steg:

Steg 1: Opprett kohorten “Alle registrerte abonnenter” i Mixpanel

Her kan du finne en komplett guide for opprettelse av kohorter. (link)

Vi skal i denne Playbooken sende ut velkomstsekvens til alle nye registrerte abonnenter, og lager derfor en kohort som heter “Alle Registrerte Abonnenter”:

I denne tenkte hendelsessporingsplanen så har vi en variabel som heter “subscribed_to”, som sier hvilket abonnement brukeren vår er registrert på. Vi setter dette feltet som “is set”, da det vil være fylt for alle registrerte brukere.

Hvilke variabler dere kan velge i vil være avhengig av de systemene dere bruker og hvordan dere har implementert hendelsene i deres hendelsessporingsplan (link).

Lagre kohort som “0 Alle Registrerte Abonnenter”, og logg inn i Integromat:

Steg 2: Eksporter kohorten til en webhook i Integromat

Lag et nytt scenario i Integromat og opprett en “Custom Webhook”-modul:

Kopier URLen.

Gå inn i Mixpanel og velg “Integrations” i menyen:

Velg “Custom Webhook”, og lim inn URLen:

Gå tilbake til kohort-oversikten, og eksporter kohorten “0 Alle Registrerte Abonnenter” til webhooken:

Velg “Recurring sync”:

Vent til brukerne er syncet:

Mens du venter kan du gå inn i Klaviyo og gjøre nødvendige forberedelser der:

Steg 3: Opprett en distribusjonsliste i Klaviyo

Inne på “Lists and segments” velg “Create List/Segment”:

Velg “List”:

Kall listen for “Alle Registrerte Abonnenter”, trykk lagre.

Steg 4: Synkroniser kohorten fra Mixpanel med distribusjonslisten i Klaviyo

Gå tilbake til scenarioet i Integromat, og legg til to nye Klaviyo-moduler. Én for å legge til medlemmer og én for å fjerne medlemmer:

Koble til din Klaviyo-connection og velg listen som du opprettet under punkt 3:

Legg inn properties fra Mixpanel på “Legg til medlem”:

Legg på epost på “Fjern medlem”:

Legg til filtre på modulene, slik at riktige medlemmer blir lagt til:

Og for å fjerne medlemmer:

Sett “Scheduling” på “On”:

Steg 5: Sett opp epostsekvens i Klaviyo

Tilbake i Klaviyo velg “Create Flow”:

Velg “Create from scratch” eller velg en mal.

Velg “List” som flow trigger, og legg inn “Alle registrerte abonnenter”:

Opprett ønsket epostsekvens:

Rediger epostene med det innholdet og utseendet du ønsker.

Når du er ferdig, velger du “Live” på alle eposter:

Ferdig! 💪

Gratulerer, du er nå live med din første epostsekvens til alle brukere som registrerer seg som abonnent på tjenesten din!

Vi har nå satt opp en automatisk epostsekvens som setter i gang en sekvens for hver gang noen registrerer seg som bruker på tjenesten din. På den måten kan dere nå ut til brukerne i den kritiske onboardingsfasen, og minne de på hvilken AHA-opplevelse de vil oppnå med bruk av produktet deres. Samtidig som målet selvsagt er å få brukerne til å oppnå denne opplevelsen så fort og ofte som mulig.

Når dere nå har satt opp grunnfundamentet med integrasjoner mellom Mixpanel og Klaviyo, så er det en relativt grei sak å lage nye epostutsendelser til andre type kohorter. For eksempel:

 • Winback-sekvens til de som kansellerer abonnementet
 • Aktiveringssekvens til de som ikke har har vært aktive brukere siste 30 dager
 • Tilbudssekvens til de som har forlatt handlevognen med produkter i
 • Sekvens med referanseprogram til deres mest aktive brukere

Nå er det bare fantasien som setter grenser, så la idéene strømme.

Og som alltid, hvis du står fast eller trenger litt sparring underveis så er det bare å si i fra. 👇 (kostnadsfritt)

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.