Hvordan kan du benytte kohorter til å gjøre utgående markedsaktiviteter?

Opprett automatiserte marketingsekvenser

I denne siste leksjon skal vi gå gjennom hvordan vi i tillegg til innsikt og analyse kan benytte kohortene vi har laget til å sende utgående og persontilpassende epostsekvenser.

Dulte bruker i riktig retning

Å dulte en bruker i riktig retning på kritiske tidspunkter i en brukerreise kan være forskjellen mellom en vellykket og mislykket brukeropplevelse:

  • Rett etter at en bruker har registrert seg sender du en onboardingsekvens på epost og minner brukeren på kjerneverdien ved produktet ditt
  • For brukere som har vært inaktive siste 30 dager sender du en aktiveringssekvens for å dulte brukeren til å bli aktiv igjen
  • Til alle brukere som har handlet telt i nettbutikken din sender du en tilbudssekvens med produkter som er naturlige tillegg til et telt - primus, liggeunderlag, sovepose
  • Eller enda bedre; til alle brukere som har handlet telt sender du reiseartikler på gode teltbaserte reiseopplevelser

Det å få presset på seg et budskap som ikke er relevant på feil tid i en kundereise skaper friksjon og irritasjon. Derfor er det essensielt å ha god kontroll på brukerkohortene, hvilke preferanser de har, og på hvilket tidspunkt i en brukerreise du bør utløses et dult i riktig retning.

Vi har i tidligere leksjoner vist deg hvordan du tar kontroll på egne kundedata, samler kunde- og hendelsesdata for å få innsikt i spesifikke preferanser, og basert på dette opprette brukerkohorter.

Nå skal vi bruke de samme kohortene til å sende ut epostsekvenser underveis i brukerreisen.

Oppsett av automatisk epostsekvens

Vi tar her ikke stilling til hvilket budskap som skal sendes, til hvilke kohorter det skal sendes, eller når det skal sendes. Vi går her gjennom hvordan det kan settes opp, så er det opp til dere å fylle det med prima innhold.

Steg 1: Synkroniser kohorten fra analyseverktøy med distribusjonsliste i epostverktøy

Det første du gjør er å eksportere valgt kohort fra Mixpanel til Klaviyo (epostverktøy). Til dette benytter vi Integromat. Vi velger en kohort i Mixpanel og eksporterer den til en webhook som vi har opprettet som en modul i Integromat:

I mellomtiden har vi opprettet en ny distribusjonsliste i Klaviyo:

Ved å opprette Klaviyo-moduler for å legge til og fjerne medlemmer fra liste vil distribusjonslisten i Klaviyo til enhver tid være identisk med kohorten i Mixpanel:

Se en mer detaljert beskrivelse av hvordan du gjør det i praksis i denne playbooken.

Du er nå klar til å opprette epostsekvenser i Klaviyo:

Steg 2: Opprett epostsekvens i Klaviyo

En epostsekvens er akkurat det navnet tilsier - en sekvens av flere eposter sendt etter hverandre.

Sekvensen bygges basert på en forhåndsdefinert logikk. Logikken kan innebære epost- eller sms-utsendelser, utsendelse av notifikasjoner internt, oppdatere en webhook (som gjør at vi kan benytte informasjonen i andre systemer), innleggelse av en tidsforsinkelse (for eksempel at det skal gå en uke fra første til andre epostutsendelse) eller en betinget splitt:

Ved bruk av betinget splitt er det mulig å lage avanserte former for logikk og tilpasse utsendelsene til den adferden som brukeren har underveis i sekvensen (for eksempel om de har trykket på epostlinken og lest et tilbud eller ikke):

I Klaviyo oppretter du en ønsket sekvens:

Når du har konfigurert riktig tidspunkt for når sekvensen skal utløses, så er du klar:

Ved å velge “List” som trigger, vil epostsekvensen sendes ut til hver bruker som kommer inn i den gitte listen. Siden listen oppdateres automatisk når nye medlemmer kommer inn eller går ut av en kohort i Mixpanel vil sekvensen utløses automatisk ved endringer.

Gratulerer, du er nå klar til å sette opp din første epostsekvens!

Enkelt å lage nye sekvenser

I denne leksjonen har vi gått gjennom hvordan du kan sette opp en automatisk epostsekvens til en gitt kohort. På den måten kan dere nå ut til brukerne i kritiske tidspunkter gjennom kundereisen, og minne de på hvilken wow-opplevelse de vil oppnå med bruk av produktet deres.

Når grunnfundamentet med integrasjoner mellom Mixpanel og Klaviyo er satt opp så er det en relativt grei sak å opprette nye epostutsendelser til andre type kohorter:

  • Winback-sekvens (sekvens) til de som kansellerer abonnementet (kohort)
  • Aktiveringssekvens (sekvens) til de som ikke har har vært aktive brukere siste 30 dager (kohort)
  • Tilbudssekvens (sekvens) til de som har forlatt handlevognen med produkter i (kohort)
  • Referanseprogram-sekvens (sekvens) til deres mest aktive brukere (kohort)

Nå er det bare fantasien som setter grenser, så la idéene strømme.

Nå er det bare å sette i gang

Dette var siste leksjon i introkurset, og du skal nå være i stand til å forstå i hovedtrekk hvordan du kan etablere en kundedatainfrastruktur for din virksomhet.

Det er når selve infrastrukturen er etablert at jobben starter. Det er nå dere skal jobbe strukturert med å bruke infrastrukturen til å få ny innsikt, og i et raskt tempo komme opp med ideer og hypoteser som kan testes med nye eksperimenter.

Vi har utarbeidet en metodikk som kan hjelpe dere på veien. Metodikken deler vi helt gratis, bare gi oss en lyd under så sender vi dere malen.

Og som alltid, hvis du står fast eller trenger litt sparring underveis så er det bare å si i fra så vil vi hjelpe dere i riktig retning (helt kostnadsfritt).

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.