Hvordan få innsikt i brukeradferd gjennom kundereisen ved bruk av Google Tag Manager og Webflow? - del 1

Få et solid fundament med Google Tag Manager

Hvordan få innsikt i brukeradferd gjennom kundereisen ved bruk av Google Tag Manager og Webflow?

Google Tag Manager er et produkt som lar deg administrere tagger på nettsiden eller appen din, uten å måtte kode. Google Tag Manager lar deg raskt og enkelt legge til og oppdatere tagger fra ett verktøy, og distribuere dette til andre datakilder.

Google Tag Manager er der du definerer, etablerer og forvalter eventer (hendelser) på nettsidene og mobilappene dine. Her legger du inn tagger, definere hendelser/triggere, og hvilke datavariabler som skal samles og videredistribueres.

Et verktøy med mange bruksområder

Bruksscenarioene for Google Tag Manager er tilnærmet uendelige.

Eksempler på bruksscenarioer er:

  • Markedsføring - retargeting, konverteringsoptimalisering, analyse (ROAS, CPA etc)
  • Produktutvikling - varmekart, skrollelengde, surveys etc
  • Analyse - nettsidetrafikk, brukeradferd, traktanalyse
I denne Playbooken skal vi vise hvordan du kan få bedre innsikt i nettsidetrafikk og brukeradferd ved å sette opp hendelsessporing i Google Tag Manager

Det skal vi gjøre gjennom disse stegene:

  • Steg 1: Oppsett av GTM og implementere på nettsiden
  • Steg 2: Opprett en tag og send data til analyseplattformer
  • Steg 3: Definere eventdata og opprette andre type tag'er

Steg 1: Oppsett av GTM og implementere på nettsiden

Start med å opprette en konto i Google Tag Manager og logg inn.

Det første vi skal gjøre her er å finne de scriptene som du skal legge inn på nettsiden din. I denne Playbooken så bruker vi Webflow som nettsideløsning.

Start med å gå inn i Google Tag Manager. Under "Admin" finner du funksjonen "Install Google Tag Manager":

Kopier den koden du finner i den øverste boksen inn i <Head> i Webflow:

Deretter skal du kopiere koden fra den nederste boksen i Tag Manager inn rett under <Body> tag'en i Webflow. Det gjør du ved å opprette et "Embed"-element i Webflow og kopiere inn koden:

Og legg elementet rett under Body:

Legg det inn på alle sidene på nettsiden din. For å enkelt kunne oppdatere elementet på alle sidene samtidig på et senere tidspunkt, lag et "symbol" av embed-elementet og lim dette inn:

På den måten vil du kunne gjøre kun én oppdatering, også oppdateres koden alle de stedene du har lagt inn "symbolet".

Nå har du gjort klart det du trenger på nettsiden din. Nå må du inn i Tag Manager og opprette tag'er og sende data videre til analyseplattformer:

Steg 2: Opprette en tag og sende data til analyseplattformer

Sende data om hendelser til Google Analytics

I denne Playbooken skal vi sende data om nettsidetrafikk videre til to plattformer - én analyseplattform, Google Analytics, og én kundedataplattform, Segment.

Først Google Analytics. Gå inn i "Admin" og velg "Data Streams":

Her velger du "Measurement ID" og kopierer ut denne:

Gå deretter inn i Google Tag Manager og velg ny tag:

Velg "Google Analytics GA4 Configuration"" på Tag Type, og "All Pages, Page View" på triggering. Tag Manager vil da sende alle sidevisninger på nettsiden din videre til Google Analytics:

Trykk "Submit" og "Publish".

Sende data om events til Segment

Det neste vi skal gjøre er å sende den samme dataen til Segment, som igjen kan sende dataene videre til andre destinasjoner, feks analyseplattformer som Mixpanel, Heap eller Amplitude.

Start med å å opprette en ny kilde i Segment:

Velg Javascript som kilde:

Skriv inn navn og URL og kopier koden:

I Google Tag Manager velg ny tag:

Velg "Custom HTML" som tag type og lim inn javascriptet fra Segment:

Velg "Page View" og "All Pages". Trykk "submit" og "publish".

Nå skal alt være satt opp riktig.

Gå inn på en tilfeldig side på nettsiden din:

Og se at data sendes over til Google Analytics:

Og Segment:

Steg 3: Definere eventdata og opprette andre type tag'er

Nå har du laget et event for "Page Viewed" på nettsiden din, altså et hendelse som trigger hver gang noen er inne og ser på en side. Hendelsen vil sende et standard sett med data - tidsstempel, tittel på side med mer.

Det neste du må gjøre er egentlig to ting - definere hvilken data som du ønsker å sende videre når en hendelse trigger, samt definere nye type hendelser.

Eksempler på type triggere:

Hvordan du kan definere hvilke data som skal sendes videre går vi gjennom steg for steg i denne Playbooken.

Det å opprette andre type eventer må ses i sammenheng med din overordnede kundereise, og det er en fordel at du på forhånd har kartlagt alle relevante kontaktpunkter i denne kundereisen. Deretter bør du ha satt ned en komplett hendelsessporingsplan, som sier noe om hvilke data du skal samle gjennom kundereisen. Dette er tema for en egen Playbook, og noe du kan lese mer om her.

Da er vi i mål!

I denne Playbooken har vi vist deg hvordan du kan få bedre innsikt i nettsidetrafikk og brukeradferd ved å sette opp hendelsessporing i Google Tag Manager og sende data videre til analyse- og kundedataplattformer.

Dermed har du lagt et fundamentet for kan lage gode kohort- og retentionanalyser, bygge analyser av hele kundereisen, eller trigge utsendelser eller andre markedsaktiviteter ved gitte hendelser.

Ved å implementere denne Playbooken vil du få et verktøy som gjør at du raskt kan implementere nye sporingsscript, uten å måtte involvere utviklere. Samtidig som du får sentralisert forvaltningen av tagger, sporingsscript og hendelser, og bygger en infrastruktur som ikke er basert på utvikling og forvaltning av skreddersømskode.

Kom riktig ut av hoppkanten

Skal du komme riktig ut av hoppkanten med å etablere en god kundedatainfrastruktur er Google Tag Manager et av de første verktøyene du skal implementere og er således et grunnsten i en datadrevet produkt- og tjenestestrategi. Hvis du står fast eller trenger litt sparring for hvordan det kan settes opp hos dere så book oss inn til en sesjon, så hjelper vi dere i riktig retning. 👇 (kostnadsfritt)

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.