Hva er kohorter, og hvorfor er de grunnfundamentet i kundedatastrategien din?

Innføring i brukerkohorter

I denne leksjonen skal vi gi en innføring i hva en brukerkohort er, og hvorfor det bør være grunnfundamentet i kundedatastrategien din.

Hva er en brukerkohort?

En kohort er en brukergruppe som deler en eller flere egenskaper. For eksempel tidspunkt for registrering, valgt produktplan, alder, eller samme type bruk av produktet.

I stedet for å se på hele brukermassen, ønsker du å forstå brukerne på en mer detaljert måte. Brede gjennomsnitt skjuler ofte de spesifikke preferansene til mindre brukergrupper.

Nøkkelen ligger i å forstå de spesifikke preferansene som gjelder for hver kohort, og tilpasse produktet ditt, kanalstrategi eller innhold og budskap på en måte som imøtekommer disse preferansene.

Du lager kohorter basert på:

 • Hva bruker har utført
 • Hvem brukeren er

Hva en bruker har utført av handlinger vil kategorisere brukere etter brukeradferd. Det er mulig å benytte alle hendelser for å opprette kohorter, men typisk er dine viktigste kohorter knyttet til hendelsen brukerregistrering, samt hendelsen som definerer oppnåelse av ditt produkt eller tjeneste sin kjerneverdi (wow-opplevelsen).

Det er også viktig å definere innenfor hvilket tidsintervall hendelsen skal være utført. Tidsintervallet kan enten være statisk eller dynamisk. Et statisk tidsintervall betyr at en handling er gjort i et spesifikt tidsintervall - for eksempel “Registrerte Brukere (handling) i januar 2021 (spesifikt og statisk tidsintervall)”. Et dynamisk tidsintervall betyr at tidsintervallet er knyttet til en løpende dato - for eksempel “Registrerte Brukere (handling) siste 30 dager (dynamisk tidsintervall)”.

Kohorter basert på hvem brukeren er vil kategorisere brukere etter egenskaper som ligger på brukerens brukerprofil:

 • Demografi (feks alder)
 • Geografi (feks bosted)
 • Teknografi (feks browser-type)

Som regel vil vi benytte kohorter basert på hva en bruker har utført av handlinger i rapporter, og benytte hvem en bruker er for å bryte ned rapporter og kohorter i mer detalj.

Vi har skrevet en omfattende guide til bruk av kohorter her.

Kohortanalyser i Mixpanel

Eksempler på brukerkohorter

Du kan benytte alt du har av hendelser og kundedata for å utforme brukerkohorter.

Har du en e-varehandelsløsning og samler informasjon om produkttype og -kategori kan du lage kohorten “Brukere kjøpt vare X siste 30 dager”.

Utvikler du en meldingsapp og samler informasjon om hendelsene “App lastet ned” og “Melding sendt”, kan du lage kohorten “Brukere som har lastet ned app men ikke sendt melding siste 30 dager”.

Driver du et treningssenter og samler informasjon om hvilke treningstilbud brukerne benytter, kan du lage kohorten “Brukere som har trent under gjennomsnitt siste 30 dager”, eller “Brukere som benytter flere enn tre tjenestetilbud”, eller “Aktive spinningkunder siste 30 dager”.

Eksempler på ofte brukte kohorter:

Kohorter knyttet til hendelsen “Registrert Bruker”:

 • Nye Registrerte Brukere i 2021 - nye brukere i et statisk tidsintervall.
 • Nye Registrerte Brukere i januar 2021 - nye brukere i et statisk tidsintervall.
 • Nye Registrerte Brukere siste 30 dager - nye brukere i et dynamisk tidsintervall.

Kohorter knyttet til kjerneverdien (wow-opplevelsen) av produktet ditt - lest artikkel for en nettavis i dette eksempelet:

 • Månedlig Aktive Brukere - Dette er brukere som har fullført minst en artikkel siste måned. Ofte forkortet som MAU (Monthly Active Users).
 • Superbrukere - Dette er brukerne som er "avhengige" av produktet og er innom veldig ofte - deres 10 % mest aktive brukere.
 • Inaktive brukere - Dette er brukere som tok i bruk produktet, nådde wow-opplevelsen (lest en artikkel), men forsvant. Vi definerer det som brukere som ikke har brukt tjenesten eller produktet i en eller to naturlige brukssykluser.

Kohorter knyttet til hendelsen “Abonnement Kansellert”:

 • Frafalte brukere januar 2022 - chrun i januar.
 • Frafalte brukere siste 30 dager - chrun siste 30 dager.
 • Nedgraderte brukere siste 30 dager - brukere som har nedgradert fra betalt til gratis abonnement siste 30 dager.

Når du har opprettet noen kohorter er neste punkt å benytte de til noe.

Hva bruker du en kohort til?

En kohort benytter du i utgangspunktet til tre ting:

 • Benyttes i rapporter og analyser for å få forskjellig type innsikt:
 • Produktinnsikt
 • Innsikt om kanalbruk
 • Innsikt om verdibudskap og innhold
 • Benyttes for å sende målrettede utgående markedsaktiviteter - som epost- eller sms-sekvenser,  nyhetsbrev eller in-app meldinger og notifikasjoner
 • Benyttes som målgrupper for betalt annonsering

Kohorter vil være grunnfundamentet i din kundedatastrategi, og det å ha ensartede kohorter på tvers av systemer er essensielt for at du skal få sendt riktig budskap til riktig person.

Hvordan du gjør det vil vi gå gjennom i de resterende leksjonene av dette kurset.

Begynn å etablere en kundedatainfrastruktur

Målet med dette dette introkurset er å gi en innføring i hva en kundedatainfrastruktur er og hvordan det kan hjelpe dere å nå deres mål. Med innsikt om faktisk brukeradferd kan dere gå fra antagelser til faktabaserte beslutninger.

I denne leksjonen gikk vi gjennom hva en brukerkohort er, og hva du kan benytte de til.

I neste leksjon skal vi gå gjennom det mest kritiske punktet i en kundedatastrategi, nemlig det å identifisere brukerne.

Ønsker du å komme i gang umiddelbart kan du alltids gi oss en lyd så gir vi litt sparring underveis (helt kostnadsfritt).

Espen

Co-founder

Altmuligmann av yrke. Kan litt for lite om mye.